Diller

İş Akış Şemaları

İş Akış Şemaları

 
 
1. Personel İşleri Birimi
 
1.1. Meslek Yüksekokulu Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci için tıklayınız...
1.2. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üye Seçim Süreci için tıklayınız...
1.3. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci için tıklayınız...
1.4. Bölüm Başkanı Seçim Süreci için tıklayınız...
1.5. Doktor Öğretim Üyesi İlk Atama Süreci için tıklayınız...
1.6. Doktor Öğretim Üyesi Yeniden Atama Süreci için tıklayınız...
1.7. Akademik ve İdari Personel İzin (Yıllık, Şua, Mazeret, Evlilik, Babalık ve Ölüm) Süreci için tıklayınız...
1.8. Akademik Personel Görevlendirme İzin Süreci için tıklayınız...
1.9. Disiplin Kurulu Toplantı ve Karar Alma Süreci için tıklayınız...
1.10. Akademik / İdari Personel Ücretsiz İzne Ayrılma Süreci için tıklayınız...
1.11. Akademik / İdari Personel Süt İzni Kullanım Süreci için tıklayınız...
1.12. Müdür İş Akışı Süreci için tıklayınız...
1.13. Meslek Yüksekokulu Sekreteri İş Akışı Süreci için tıklayınız...
1.14. 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesine Göre Görevlendirme İşlem Süreci için tıklayınız...
1.15. 2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Görevlendirme İşlem Süreci için tıklayınız...
 
2. Mali İşler Birimi
 
2.1. Ekders Ücret Ödeme Süreci için tıklayınız...
2.2. Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Süreci için tıklayınız...
2.3. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ödeme Süreci için tıklayınız...
2.4. Doğrudan Temin (4734 SK. 22/d maddesi) Süreci için tıklayınız...
2.5. Personel Aylık Maaş Ödeme Süreci için tıklayınız...
2.6. Telefon Abonelik ve Kullanım Ücreti Ödeme Süreci için tıklayınız...
2.7. Göreve Yeni Başlayan Personel Maaş Süreci için tıklayınız...
2.8. Aile Yardımı Ödeme İşlemleri Süreci için tıklayınız...
2.9. Fazla Çalışma Ücret Ödeme İşlemleri Süreci için tıklayınız...
 
3. Öğrenci İşleri Birimi
 
3.1. ÖSYM Sınav Sonucu Yerleşen Öğrenci Kayıt Süreci için tıklayınız...
3.2. Öğrenci Ders Kayıt Süreci için tıklayınız...
3.3. Öğrenci Ders Muafiyet Süreci için tıklayınız...
3.4. Öğrenci Kayıt Dondurma Süreci için tıklayınız...
3.5. Giden Özel Öğrenci Süreci için tıklayınız...
3.6. Gelen Özel Öğrenci Süreci için tıklayınız...
3.7. Özel Durumlu Öğrenci Statüsünde Ders Alma Süreci için tıklayınız...
3.8. Öğrenci Belge Talebi Süreci için tıklayınız...
3.9. Öğrencinin Geçici İzinli Sayılma Talebi Süreci için tıklayınız...
3.10. Mazeret Sınavına Girme Talebi Süreci için tıklayınız...
3.11. Öğrenci Disiplin İşleri Süreci için tıklayınız...
3.12. Askerlik Sevk Tehiri İşlem Süreci için tıklayınız...
3.13. Yatay Geçiş Başvuru İşlem Süreci için tıklayınız...
3.14. Öğrenci Ders İntibak İşlem Süreci için tıklayınız...
3.15. Koordinatör (Öğrenci Danışmanı) Atama Süreci için tıklayınız...
3.16. Farabi / Mevlana (Öğrenci Değişim Programı) Süreci için tıklayınız...
3.17. Sınav Sonucu İtiraz Süreci için tıklayınız...
3.18. Öğrenci Temsilcisi Seçim Süreci için tıklayınız...
3.19. Eğitim Rehberi Hazırlama Süreci için tıklayınız...
3.20. Öğrenci Bursları Süreci için tıklayınız...
3.21. Danışman İşlem Süreci için tıklayınız...
3.22. Mezuniyet İşlemleri Süreci için tıklayınız...
3.23. Yaz Okulu İşlemleri Süreci için tıklayınız...
 
3.24. ERASMUS SÜRECİ
 
3.24.1. Erasmus Giden Öğrenci Değişim Programı Süreci için tıklayınız...
3.24.2. Erasmus Öğrenci Dönüş Süreci için tıklayınız...
3.24.3. Erasmus Giden Öğrenci Staj Hareketliliği Süreci için tıklayınız...
3.24.4. Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Dönüş Süreci için tıklayınız...
3.24.5. Erasmus Personel Hareketliliği Gidiş Süreci için tıklayınız...
3.24.6. Erasmus Personel Hareketliliği Dönüş Süreci için tıklayınız...
 
3.25. İş Yeri Eğitimi Süreci için tıklayınız...
3.26. Staj Süreci için tıklayınız...
 
4. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
 
4.1. Sarf Malzemesi Alım ve Dağıtım Süreci için tıklayınız...
4.2. Malzeme Alım, Zimmet ve Kayıttan Düşme Komisyonu Süreci için tıklayınız...
 
5. Disiplin, Yönetmelik ve Soruşturma
 
5.1. Şikâyet İnceleme İş Akış Süreci için tıklayınız...
5.2. Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci için tıklayınız...
5.3. Ceza Soruşturması İş Akış Süreci için tıklayınız...
 
6. Bölüm Başkanlıkları
 
6.1. Bölüm Kurulu İş Akış Süreci için tıklayınız...
6.2. Gelen / Giden Evrak İş Akış Süreci için tıklayınız...
 
7. Özel Kalem Birimi
 
7.1. Randevu Planlama ve Görüşme Süreci için tıklayınız...
7.2. Toplantı Tertip Edilmesi Süreci için tıklayınız...
7.3. Protokol ve Davet İşlemleri Süreci için tıklayınız...
7.4. Onay (Islak İmza) Süreci için tıklayınız...
 
8. Evrak Kayıt- Yazı İşleri Birimi
 
8.1. Gelen Evrak İş Akış Süreci için tıklayınız...
8.2. Giden Evrak İş Akış Süreci için tıklayınız...
8.3. İş Göremezlik Süreci için tıklayınız...
8.4. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Komisyon Süreci için tıklayınız...
8.5. Yıllık Bilimsel Faaliyetler (D Cetveli) Süreci için tıklayınız...
8.6. Aylık Bilimsel Faaliyetler (C Cetveli) Süreci için tıklayınız...
 
9. Bilişim ve Sınav Değerlendirme Birimi 
 
9.1. Sınav Değerlendirme İş Akış Süreci için tıklayınız...
 
10. İç Hizmetler Birimi
10.1. Genel Hizmetler İş Akış Süreci için tıklayınız...
10.2. Konferans Salonu İş Akış Süreci için tıklayınız...
 
11. Teknik Hizmetler Birimi
 
11.1. Tamirat, Bakım ve Onarım İş Süreci için tıklayınız...
 
12. Sivil Savunma Birimi
 
12.1. Sivil Savunma Ekibi Kurulum ve Çalışma Süreci için tıklayınız...
 
13. Meslek Yüksekokulu Dergisi Birimi
 
13.1. Dergi İş Akış Süreci için tıklayınız...
13.2. Dergi Baskı Süreci için tıklayınız...
 

 

Türkçe