Diller

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

          İş dünyasının;

  • Kendisi ve insanlar ile barışık,
  • Çevresi ile uyum içinde çalışabilecek,
  • Analiz yapabilme yeteneğini sahip,
  • Ara kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,
  • Kaynakların,
  • Zamanın,
  • İşgücünün verimli kullanımı ile iş sürecinde işletme yönetimine destek verecek ara elamanlara ihtiyacı vardır.

          Bu ihtiyaçların giderilmesi için işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknolojileri kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim, meslek hayatının hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatı tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilen, alanı ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme yapabilme yeteneğine sahip, iş hayatının sevk ve idaresinde yönetime yardımcı olacak, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış nitelikli elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Türkçe