Diller

Mezuniyet Sınavı Duyurusu

Mezuniyet Sınavı Başvurusu

 

Aşağıda yazılı şartları taşıyan ve mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrencilerimizin. 13.06.2017 tarihine kadar öğrenci işlerine dilekçe ile başvurarak, sınava girmek istedikleri dersleri belirtmeleri gerekmektedir.

Sınavlar 14.06.2017 tarihinde yapılacaktır.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİ BİRİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet sınavı MADDE 32 –

(1) Mezuniyet sınavına; a) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’su 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten, b) Mezun olmak için genel sınava girme şartlarını sağlamış ve başarısız oldukları ders sayısı en fazla iki olan öğrenciler, başarısız kaldıkları derslerden girebilirler.

(2) Mezuniyet sınavı bahar döneminde bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(3) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

(4) Mezuniyet sınavında daha düşük alınan notlar önceki notların yerine geçmez. Başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz.

(5) Öğrenci mezuniyet sınavına öğrenimi boyunca bir kez başvurabilir.

(6) Mezuniyet sınavı için mazeret sınavı açılmaz

 

 

Türkçe