Diller

Bilgisayar Programcılığı Öğrenme Çıktıları

Bilgisayar Programcılığı Program Çıktıları

 

Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilmek, yaptığı uygulamalarda öğrendiği teorik bilgileri kullanabilmek.

Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile donatılı olmak.

Mesleğinin gerektirdiği hertürlü yazılımları bilmek ve donanımları kullanabilmek

Takım çalışmalarına önem vermek ve gruba katkı sağlayabilmek, takım arkadaşları ile uyumlu çalışabilmek.

Alanında yaptığı çalışmaları proje grubuna ve kurumuna etkin bir şekilde ifade edebilmek.

Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif değerlendirmek ve sorumlu olduğu yönetime objektif bilgi akışı sağlayabilmek.

Programında aldığı eğitim düzeyini ve problemlerin çözümündeki yeteneklerini gösterebilmek

Genel/mesleki orta öğretimde kazanılan bilgiler, beceriler ve yetkinlikler üzerine kurulan ve yüksek öğretim ders malzemeleri ile desteklenen bilgisayar programcılığı alanındaki bilgilere sahip olmak ve o alandaki kavramları belirlenen bir düzeyde anladığını gösterebilmek

Bilgisayar programcılığının gerektirdiği analitik düşünme yeteneğini kazanmak, çalıştığı konularda buna uygun bakış açısı ile program yazmak ve çalıştırmak.

Bilgisayar Programcılığı alanındaki etik değerlere uymak ve sosyal sorumluluk bilincini taşımak.

Alanında çalışmaları yürütebilecek ve dünyadaki gelişmeleri en iyi seviyede takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilmek

Alanında iletişime önem vermek ve bu iletişimde türkçeyi en doğru şekilde kullanabilmek.

Alanında çalışanların ve kendisinin güvenlik, sağlık ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak.

Bilgisayar Programcılığı programını bitirdikten sonra da alanı ile ilgili yazılım, donanım konusundaki teknolojik yenilikleri takip edebilmek ve kendini geliştirebilmek

Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilmek, çalışanları ve iş akışını organize etmek, kalite ve standartlara göre hizmet vermek.

 

 

 Bilgisayar Programcılığı Öğrenme Çıktıları

Matematik ve hesaplama konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.

Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.

Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.

Şirketler, kurumsal kültür ve onların ekonomik, yönetim ve örgütsel bileşenleri hakkında bilgi sahibidir.

Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.

Veritabanını yönetir ve mesleğinde iş planlaması yapar.

Web projesi hazırlar ve uygular.

Görsel düzenlemeleri, web projesi için html seviyesinde kod yazar, veritabanını yönetir,  açık kaynak kodlu programlar yazar ve mesleğinde iş planlaması yapar.

Bilgisayar programı hazırlamak için platform ve ürünleri belirler, program yazar, test eder ve kurulumunu yapar.

Belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve test eder.

Çıkan sonuçları yorumlama becerilerine sahiptir.

Bir bilgi işleme sisteminin donanım ve yazılım bileşenlerini kaliteli olacak şekilde analiz eder ve tasarlar.

Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışır.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.

Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

İngilizce dilini yazılı ve sözlü bir biçimde küresel seviyede iletişim kurabilmek adına etkin kullanabilir

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

 

Türkçe