Diller

İşletme Yönetimi Programı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

          İş dünyasının;

 • Kendisi ve insanlar ile barışık,
 • Çevresi ile uyum içinde çalışabilecek,
 • Analiz yapabilme yeteneğini sahip,
 • Ara kademe yöneticilik konusunda sorumluluk üstlenen,
 • Kaynakların,
 • Zamanın,
 • İşgücünün verimli kullanımı ile iş sürecinde işletme yönetimine destek verecek ara elamanlara ihtiyacı vardır.

          Bu ihtiyaçların giderilmesi için işletmecilik alanındaki temel ilkeleri bilen, işletmecilik mesleği ile ilgili çağdaş teknolojileri kullanan, mesleği ile ilgili mevzuata hâkim, meslek hayatının hukuki sorumluluklarını bilen, ticari hayatı tanıyan, ekonomik gelişmeleri takip edebilen, alanı ile ilgili konularda araştırma ve geliştirme yapabilme yeteneğine sahip, iş hayatının sevk ve idaresinde yönetime yardımcı olacak, iş hayatında meslek ahlâkının önemini kavramış nitelikli elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI

          Eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrenciler: Atatürk  İlkeleri Ve İnk. Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Hukuka Giriş, İktisada Giriş, Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri, Genel İşletme, Temel Bilgisayar, Genel Muhasebe, Ticari Matematik, Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Bilgisayar Büro Programları, İşletme Becerileri Grup Çalışması, Makro İktisat, İstatistik, Ticaret Hukuku, Pazarlama, İlkeleri Yönetim Ve Organizasyon, Finansal Yönetim, Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Yönlendirmiş Çalışma, Mesleki Yabancı Dil, Maliyet Muhasebesi, Halkla İlişkiler, Toplam Kalite Yönetimi, Kongre Ve Fuar Organizasyonu, Kooperatifçilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Girişimcilik Ve Küçük İşletme Yöneticiliği, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Elektronik Ticaret, Masa Üstü Yayıncılık, Yönetim Muhasebesi, Satış Yönetimi, Eğlence Ve Tatil Yönetimi, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi gibi dersler alırlar.    

          İkinci sınıfta okutulan seçmeli dersler, öğrencilerin daha geniş bir perspektif kazanmalarını sağlamakta, iş yaşamları için kariyer planlarına ışık tutmaktadır.

          Zorunlu yaz stajı süresince öğrencinin iş yaşamı ile tanışması, iş yönetimi, satış ve pazarlama alanında becerilerini arttırması hedeflenmektedir.    

          İş dünyasından davet edilen seçkin konuşmacılar, öğrencilerin konuya bir başka açıdan yaklaşmasını sağlamakta, dersin kapsamının zenginleştirilmesine olanak tanımaktadır.

          Birinci sınıftan başlayarak verilen projeler, öğrencilerde ekip çalışması ve işbirliği anlayışının yerleşmesine imkân sağlamaktadır.

          Birinci sınıfta yer alan bilgisayar derslerinin yanı sıra meslek derslerinde de yoğun olarak bilgisayar kullanımına önem verilmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRESİNCE EDİNECEĞİ BECERİ VE ALIŞKANLIKLAR

 • İşletmelerde yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik konusunda sorumluluk alabilme.
 • Alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme.
 • Bilgisayar Ofis Programlarını kullanabilme.
 • Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapma, bilgiyi depolama, depolanmış bilgileri kullanabilme.
 • İşletme hizmet ve üretim kademelerinde sorumluluk alabilme.
 • Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme.
 • Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanabilme.
 • Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilme.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilme.
 • Dış ticarette kullanılan belgeleri tanıyabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda, bireysel veya grup olarak araştırma ve geliştirme yapabilme.
 • İş hayatında meslek ahlâkının önemini kavrama.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKÂNLARI

Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör ve kamu kesimi olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır;

 • Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
 • Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
 • Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
 • Yatırım ve finans kurumlarında,
 • Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler.          

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI;

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Öğretmenliği
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Sermaye Piyasası
 • Sigortacılık    Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Yönetim ve Bilişim Sistemleri
 • İşletme Enformatiği
 • Lojistik Yönetimi

2014 İşletme Yönetimi Programı Müfredat Dersleri için tıklayınız.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Müfredat Dersleri

 

 

KOVANCILAR M. Y. O. İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI YENİ DERS MÜFREDATI

1.Sınıf Güz Yarıyılı

Ders K

Dersin Adı

T

U

K

Saati

Z/S

AKTS

AİT101

ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I

2

0

2

2

Z

2

TRD109

TÜRK DİLİ I

2

0

2

2

Z

2

YDİ103

YABANCI DİL I

2

0

2

2

Z

2

MAT113

MATEMATİK

3

0

3

3

Z

4

KİYP115

HUKUKA GİRİŞ

3

0

3

3

Z

4

KİYP117

İKTİSADA GİRİŞ

3

0

3

3

Z

4

KİYP121

GENEL İŞLETME

3

0

3

3

Z

6

KİYP119

GENEL MUHASEBE

3

0

3

3

Z

6

 

TOPLAM

21

0

21

21

 

30

            1.Sınıf Bahar Yarıyılı

AİT102

ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II

2

0

2

2

Z

2

TRD110

TÜRK DİLİ II

2

0

2

2

Z

2

YDİ104

YABANCI DİL II

2

0

2

2

Z

2

KİYP118

TİCARİ MATEMATİK

3

0

3

3

Z

3

KİYP120

GENEL MUHASEBE II

3

0

3

3

Z

6

KİYP122

BİLGİSAYAR

1

2

3

3

Z

4

KİYP126

MAKRO İKTİSAT

2

0

2

2

Z

3

KİYP128

İSTATİSTİK

1

1

2

2

Z

4

KİYP130

İŞLETME II

3

0

3

3

Z

4

 

TOPLAM

19

3

22

22

 

30

2.Sınıf Güz Yarıyılı

ZORUNLU DERSLER

KİYP227

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

3

0

3

3

Z

4

KİYP229

FİNANSAL YÖNETİM

3

0

3

3

Z

3

KİYP233

BİLGİSAYARLI MUHASEBE

2

2

4

4

Z

4

KİYP225

PARA ve BANKA

3

0

3

3

Z

3

KİYP 247

TİCARET HUKUKU

3

0

3

3

Z

3

KİYP 235

STAJ

0

2

0

 

Z

4

 

TOPLAM

 

 

16

16

 

21

SEÇMELİ DERSLER  (Seçmeli derslerden toplam 9 AKTS seçilecektir.)

KYP239

MESLEKİ YABANCI DİL -1

2

0

2

2

S

3

KİYP245

VERGİ HUKUKU

2

0

2

2

S

3

KİYP237

HALKLA İLİŞKİLER

2

0

2

2

S

3

KİYP243

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

3

KİYP231

PAZARLAMA İLKELERİ

2

0

2

2

S

3

KİYP241

KOOPERATİFÇİLİK

2

0

2

2

S

3

 

GENEL TOPLAM

 

 

21

21

 

30

2.Sınıf Bahar Yarıyılı

 

ZORUNLU DERSLER

 

 

 

 

 

 

KİYP238

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

3

1

4

4

Z

5

KİYP240

ELEKTRONİK TİCARET

2

0

2

2

Z

3

KİYP242

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

3

1

4

4

Z

5

KİYP228

MALİYET MUHASEBESİ

3

1

4

4

Z

5

KİYP 230

ÖRĞÜTSEL DAVRANIŞ

3

0

3

3

Z

3

 

TOPLAM

 

 

17

17

 

21

SEÇMELİ DERSLER  (Seçmeli derslerden toplam 9 AKTS seçilecektir.)

KİYP248

MASA ÜSTÜ YAYINCILIK

2

0

2

2

S

3

KİYP244

YÖNETİM MUHASEBESİ

2

0

2

2

S

3

KİYP250

SATIŞ YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

3

KİYP246

ÜRETİM YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

3

KİYP252

EĞLENCE VE TATİL YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

3

KİYP226

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

2

0

2

3

S

3

KİYP 234

SUNU TEKNİKLERİ

2

0

2

2

S

3

KİYP 232

STRATEJİK YÖNETİM

2

0

2

2

S

3

KİYP236

İŞARET DİLİ

2

0

2

2

S

3

 

GENEL TOPLAM

 

 

23

23

 

30

 

Türkçe