Diller

Müdürün Mesajı

 

            Ülkelerin gelişmesinde bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takip edilmesi ve bunlara ayak uydurulması, eğitim ve öğretim kurumlarının çağdaşlaştırılması, kişilere yararlı işler yapma alışkanlıklarının kazandırılması ve onların üretken olmalarının sağlanması ileri düzeyde araştırma faaliyetlerinde bulunulması Üniversitelerin önemli görevleri arasında yer alır.

          Meslek Yüksekokulumuzun temel amacı; Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyetin temel ilkelerine bağlı, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan üniter devlet yapısının vazgeçilmezliği anlayışına sahip, milletimizin,  milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerine saygılı, yeni fikirlere açık, hür ve bilimsel düşünce sahibi, çalışkan, kendisi ve çevresi ile barışık ve hukukun üstünlüğüne inanmış, geçmişini ve bu gününü doğru yorumlayan ve geleceğini buna göre planlanmasını bilen, sevgi saygı ve hoşgörü anlayışına sahip nitelikli genç teknik elemanlar yetiştirmektedir.

 2010 yılında kurulan, aynı yıl eğitim ve öğretime başlayan Yüksekokulumuz, hedeflerini belirlerken mezun edeceği öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılapları'na bağlı, onu benimsemiş ve ülkü edinmiş, kültürlü birer teknik eleman olmalarını temel hedef olarak görmektedir. Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz, sanayi, sağlık, eğitim vs. gibi her türlü sektörde hizmet verecekleri dikkate alınarak eğitim programlarımız, yeni teknolojik gelişmeler doğrultusunda, pratik çalışma ve uygulamaya yönelik olarak düzenlenmiştir.

          Eğitim öğretime başladığımız tarihten itibaren Yüksekokulumuzdan yardım ve desteklerini esirgemeyen Üniversitemiz Rektörlüğü'ne, tüm Meslek Yüksekokul öğretim elemanlarımız ve idari personelimiz adına teşekkür ederim. Saygılarımla.

                                                                                                                        Müdür

                                                                                                         Prof. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

 

 

         

 

 

 

                                                                                                

Türkçe