Diller

Bilgisayar Programcılığı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

Programın Amacı

Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak yaşamın hemen her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar teknolojileri alanında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri önemli bir konudur. Programımızın amacı; ihtiyaç duyulan bu alanda, bilgisayar konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip, gelişmeleri takip edebilen, nitelikli, çalışkan elemanları yetiştirmek ve bilişim sektörüne kazandırmaktır.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar Programcılığı mezunlarına “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” ünvanı verilir. Bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı alanlarda, yazılımsal ve donanımsal konularla ilgili işleri yürütmekle görevlendirilirler.

İstihdam Alanları

Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” unvanı ile; bilgisayar programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Meslekte İlerleme

Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

  • Bilgisayar Öğretmenliği
  • Bilgisayar Mühendisliği
  • Bilgisayar Bilimleri
  • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği
  • Yazılım Mühendisliği vb. lisans programları.

Geçilebilecek bölümler ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzlarında yayınlanmaktadır.

2014 Bilgisayar Programcılığı Müfredat Dersleri için tıklayınız.

2015-2016 eğitim Öğretim Yılı Bilgisayar Programcılığı Müfredat Dersleri

KOVANCILAR M. Y. O. BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI YENİ DERS MÜFREDATI

1.Sınıf Güz Yarıyılı

Ders Kod

Ders Adı

T

U

K

Saati

Z/S

AKTS

AİT101

ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I

2

0

2

2

Z

2

KBT101

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

3

1

4

4

Z

6

KBT111

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

2

1

3

3

Z

4

KBT113

GRAFİK VE ANİMASYON-I

2

1

3

3

Z

5

KBT107

YAZILIM KURULUMU VE YÖNETİMİ

1

1

2

2

Z

2

MAT101

MATEMATİK

3

0

3

3

Z

3

TRD109

TÜRK DİLİ-I

2

0

2

2

Z

2

YDİ101

YABANCI DİL-I

2

0

2

2

Z

2

KBT115

OFİS YAZILIMLARI

3

1

4

4

S

4

 

TOPLAM

20

5

25

25

 

30

1.Sınıf Bahar Yarıyılı

AİT102

ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II

2

0

2

2

Z

2

KBT114

MESLEKİ MATEMATİK

3

0

3

3

Z

3

KBT116

WEB EDİTÖRÜ

2

1

3

3

Z

4

KBT118

GRAFİK VE ANİMASYON-II

2

1

3

3

Z

4

KBT120

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I

3

1

4

4

Z

5

KBT110

VERİ TABANI VE YÖNETİMİ

3

1

4

4

Z

6

TRD110

TÜRK DİLİ-II

2

0

2

2

Z

2

YDİ102

YABANCI DİL -II

2

0

2

2

Z

2

KBT112

İLETİŞİM

2

0

2

2

S

2

 

TOPLAM

21

4

25

25

 

30

2.Sınıf Güz Yarıyılı

ZORUNLU DERSLER

KBT201

MESLEKİ YABANCI DİL-I

2

0

2

2

Z

2

KBT229

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-II

3

1

4

4

Z

4

KBT231

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-I

3

1

4

4

Z

4

KBT207

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

1

1

2

2

Z

2

KBT209

AĞ TEMELLERİ

1

1

2

2

Z

2

KBT233

WEB PROJESİ YÖNETİMİ

1

1

2

2

Z

2

KBT225

STAJ

0

2

1

2

Z

4

SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli derslerden toplam 10 AKTS seçilecektir.)

KBT221

BİLGİSAYAR DONANIMI

1

1

2

2

S

2

KBT217

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEK.

1

1

2

2

S

2

KBT213

C PROGRAMLAMA-I

3

1

4

4

S

6

KBT215

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

2

0

2

2

S

2

KBT219

DELPHİ PROGRAMLAMA-I

3

1

4

4

S

6

KBT223

MUH. TEKNİKLERİ VE TİC.YAZIL.

1

1

2

2

S

2

KBT227

İŞARET DİLİ

2

0

2

2

S

2

 

GENEL TOPLAM

 

 

25

25

 

30

            2.Sınıf Bahar Yarıyılı

ZORUNLU DERSLER

KBT202

MESLEKİ YABANCI DİL-II

2

0

2

2

Z

2

KBT204

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

2

2

3

4

Z

5

KBT206

NESNE TABANLI PROGRAMLAMA-II

3

1

4

4

Z

5

KBT230

SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ

3

1

4

4

Z

5

KBT232

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMLERİ

1

1

2

2

Z

3

SEÇMELİ DERSLER (Seçmeli derslerden toplam 10 AKTS seçilecektir.)

KBT216

MESLEKİ ETİK

2

0

2

2

S

2

KBT218

İŞ GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

S

2

KBT220

DELPHİ PROGRAMLAMA-II

3

1

4

4

S

6

KBT212

ÇEVRE KORUMA

2

0

2

2

S

2

KBT222

C PROGRAMLAMA-II

3

1

4

4

S

6

KBT 226

İŞLETME YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

2

KBT224

BİLGİSAYARLI KONTROL

1

1

2

2

S

2

 

Seçmeli derslerden toplam 10 AKTS seçilecektir.

           
 

TOPLAM

   

23

24

 

30

 

 

Türkçe